Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Inifrån ut, kollektivt

AktuelltPosted by Sharejustice Thu, January 31, 2013 11:26:10

All förändring måste komma inifrån OCH måste åtföljas av en yttre förändring för att bli bestående, balans. Om det finns en inre förändring, men ingen yttre, kommer det yttre spegla det gamla inre och därmed ligger dess kraft i att vrida tillbaka det inre till det gamla. En inbyggd konflikt. Därför heter det inifrån ut. I båda delarna utmanas modet, mod att titta in i sig, mod att läka, mod att leva ut sitt inre och mod att lära känna det okända.

Likadant är det i ett samhälle, inifrån ut. Varje människa är inifrån och samhället är ut. När varje människa agerar ut sitt nya inre skapar det ett tryck på samhällets system och strukturer, likväl som systemets krafter motarbetar dessa förändringar eftersom de ligger kvar i det gamla kollektiva (är konserverande).

Det innebär att människor behöver agera kollektivt för att ändra systemen för att det ska bli ändring i samhället. Smärtan som känns och ses på många ställen beror på att systemen motarbetar och vrider människor ifrån den längtan som växer i människor. Inom varje människa kallas detta präglingar och motstånd. På kollektiv nivå är dessa präglingar och motstånd samhällets system och strukturer.

En naturlig del i växandet som människa, i mänsklig utveckling, är att ta detta inifrån ut hela vägen. En längtan efter att det goda inom lever utom, en vilja för att spegla det i samhället som vi skapar. Med vetskapen att det krävs ett inre tillvaknande och medvetande innan det kan bli ett yttre agerande är det omöjligt att begära att förändringarna i samhället ska drivas av de som inte gjort det inre arbetet. Det innebär också att ansvaret för att driva på förändringarna hamnar på de som gjort ett inre arbete och är i kontakt med sin längtan.

All mänsklig utveckling kräver mod, både i form av att förlåta sina egna gamla villfarelser och att kliva in i det okända som öppnar sig av längtan. Det innebär att ALL mänsklig utveckling utvecklas parallellt med utveckling av modet.

Ett inre i balans skapar ett yttre i balans för varje enskild människa. I det kollektiva är det inre vi människor och det yttre det samhälle som vi skapar. Det innebär att hela det inre måste vara med, dvs alla människor, för att det ska vara balans och det tar oss till samverkan. Det är inte en eller några som ska utförs det, det blir inte hållbart och kommer inte att fungera, då det skulle hålla tillbaka den mänskliga utveckling som måste ske kollektivt, utveckling av mod och längtan. Samverkan på riktigt, för gott syfte, är en del av den mänskliga utveckling som vi har framför oss nu.

Vi längtar efter att samverka med alla som vill manifestera sin längtan i yttre handling för ett vackert samhälle för alla. Väl mött!

  • Comments(0)