Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Irrläror om statens budget

AktuelltPosted by Sharejustice Thu, January 03, 2013 13:57:39

Som tidigare nämnts, en självständig nations ekonomi, med egen valuta, fungerar inte som hushållens eller företagens ekonomi. Det är viktigt att förstå. Nationen kan alltid utfärda mer av sin egen valuta för att betala sina räkningar, det kan inte hushåll eller företag.

Okunskapen, eller oviljan, att agera i linje med det leder till flera misstag med smärtsamma konsekvenser. Genomgående i irrlärorna är att inkomster och kostnader måste gå ihop för nationen, precis som för hushåll, och den politiken kallas för ansvarsfull. Låt oss nu se på konsekvenser av detta ansvarsfulla.

- Nationens kostnader är inkomster för den privata sektorn, de pengar som nationen spenderar hamnar som plus för den privata sektorn (hushåll och företag). Som exempel, när nationen bygger vägar, broar, hus eller betalar löner hamnar de pengarna i privata sektorn.

- Nationens inkomster är kostnader för den privata sektorn, och man blir av med pengar. För att det ska vara en inkomst för nationen måste pengarna komma utanför sin egen sektor, dvs från den privata sektorn. Exempel på det är skatt som hushåll och företag betalar.

- Det innebär att när nationens budget har plus blir det minus, pengarna minskar, i den sammanlagda privata budgeten. När nationens budget hamnar på minus blir det plus, pengarna ökar, på privata sidan. M a o när nationen spenderar mer än den tar in blir det pengar över för den privata sidan, när nationen tar in mer än den spenderar minskar man antalet pengar för det privata (gör människor fattigare).

Vad händer då i den privata sektorn, dvs hos människorna i nationen, när man har minus i sin ekonomi, inte har pengar till att betala det man köper? Antingen låter man bli att köpa, vilket leder till sjunkande ekonomi och arbetslöshet i en negativ spiral. Eller så sätter man sig i skuld för att kunna köpa idag. Detta kallas då för ansvarsfull politik. Privata skulder måste betalas tillbaka och det kan bara ske genom att få in mer pengar. Sett för alla hushåll är det en matematisk omöjlighet när nationen går med plus och ännu mer så när fördelningarna inom hushållen är ojämn. Nationen däremot kan betala sitt minus genom att trycka nya pengar och det kostar ingenting.

Det är även viktigt att förstå att när befolkningen ökar måste det tryckas mer pengar för att behålla sin standard. Om det inte görs blir det fler som måste dela samma kaka. Fler som delar på samma mängd pengar leder till att mindre till var och en, oftast blir det de som har litet som får ännu mindre. Kombinatet plus i nationens budget och ökad befolkning kräver därmed ännu mer i privata skulder för att det ska fungera. Det kallas ansvarsfull politik men hur kan det vara ansvarsfullt att skuldsätta människor, speciellt när det inte behövs?

Vad är då det föreskrivna receptet på detta sjuka som man har lyckats skapa? Den fortsättningen följer annan dag. Med önskan att dimridåerna ska skingras och ett medmänskligt samhälle ska träda fram.

  • Comments(0)