Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Tillväxt

AktuelltPosted by Sharejustice Sun, April 21, 2013 12:43:56

Efter alla kriser och den senaste långa nedgången i ekonomin borde fler ställa sig frågan; - vad är det som driver tillväxten i ekonomin? Då den har varat så länge och lett till mycket lidande för många är slutsatsen att antingen vet inte de som styr vad som får ordning på ekonomin eller så går de andra ärenden.

På något sjukt vis har det blivit vedertaget att åtstramningar och försämringar på mänskligt välmående och privatiseringar ska få alla att må bättre. Förutom att det leder till sociala spänningar och utslagning av människor så är det även döden för ett lands ekonomi. För att ekonomin ska växa måste antalet pengar eller/ och hastigheten som pengarna går från den ena till den andra öka. Var kommer då pengar ifrån, var och hur föds de?

95% av alla pengar föds ur bankerna, när de ger lån till någon. Dessa lån är nya pengar. Den större delen av lånen är riktade mot fastigheter, boende och kommersiellt. För att lånen ska öka måste priset på fastigheter öka och det måste bli fler fastigheter. Genom att stimulera detta lånande, genom subventioner och sänkt ränta, ökar förmågan till att låna mer. Det i sin tur gör att priserna ökar. Ökade priser gör att människor med befintligt boende känner sig rikare och då spenderar de mer. Samtidigt gör det att antalet pengar i samhället ökar och då handlas det för mer, vilket är samma som tillväxt i dagens ekonomi.

Efter ett tag så blir det svårt att stimulera lånandet mer och då avtar tillväxten. Människor känner sig fattigare, spenderar mindre och antalet pengar i samhället ökar inte för att efter ett tag minska, ekonomin stagnerar. Människor blir oroliga, håller i sina pengar och amorterar på lån. Amortera på lån är samma som sudda ut pengar då de försvinner ifrån världen, ekonomin krymper ännu mer. Mitt i den här härdsmältan kommer då snillena på att problemet är statens lån och då ska det skäras ned. Tänker man till en smula, utan att använda olika ekonomiska teorier, förstår man att det måste innebära att man sänker ekonomin ännu mer. Det är ju motsatsen till att stimulera, kyla ned. Hur kan det bli bra att kyla ned något som behöver stimuleras?

Minskad ekonomi försämrar statens räkenskaper ännu mer (ökade bidrag och minskade skatteintäkter) och därför är lösningen att privatisera statliga verksamheter och egendomar. Kanske är det där svaret finns bakom dagens ekonomiska politik. Minska det allmänna och öka det privata. Det är det enda logiska bakom allt som sker.

För att det ska fungera måste retorik om den onda staten och den välsignade marknaden spridas. Om vi tar det till demokrati, hur kan det vara demokratiskt att lägga mer makt i enskilda ägares händer och minska betydelsen av den politiska demokratin, dvs vad folket har att säga till om?

Fastigheter är även tärande tillgångar, så ett system som bygger på värdeökning av dem måste spricka förr eller senare. Med tärande menar jag att de producerar ingenting utan kräver resurser för att underhållas, både med arbete på dem och genom att annat arbete som behövs för att betala räntorna som fastigheterna kostar. Till sist blir fastighetsbördan för tung att bära, vilket kan ses på hyresnivåer på kommersiella fastigheter och problem som olika butiker har. Det sprider sig sedan till hushållen när ekonomin krymper.

På ett sätt har alla nedskärningsivrare rätt, en för hög skuldbörda blir för tung och den måste minskas. Dock har en stat med egen valuta inga problem, utan det är hushållens skulder som är problemet, vilket alla som förutspådde krisen har visat. Hushållens skulder kan bara minskas genom nedskrivningar. Det löjliga är att det innebär knappt någon kostnad att göra det. Låt staten skapa pengarna, ge alla medborgare 300.000 som används till att lösa lån om det finns. Dessa pengar kommer att försvinna samtidigt som lånen försvinner, bokföringen och systemen fungerar så, ”ur intet till intet”. De som inte har lån får pengarna in i sina konton och kan använda dem efter eget behag. Eventuellt måste vissa restriktioner till för att det inte ska bli problem med inflation. Annat alternativ är att staten tar över bolånen och där skriver man ned dem över tiden samtidigt som de som inte har lån får motsvarande på sina konton. Om räntorna omvandlas till amorteringar minskar penningmängden och kan motsvarande summa ges till de utan lån utan att det blir inflation.

Allt detta är bara alternativ på vägen till något nytt. Ett nytt där det är mänsklig utveckling som är det viktiga, inte finansiell utveckling. Det nya börjar med; - Vilken tillvaro längtar du efter?

För att må bra och klara sig behöver man ett jobb idag, både för försörjning och självvärde. Det är bara företag som växer och är trygga i den utvecklingen som anställer fler. De måste även växa snabbare än vad deras produktivitet ökar. Utan denna tillväxt uteblir nyanställningar och arbetslösheten ökar. Företag växer när fler handlar deras varor eller tjänster. För att kunna handla mer måste det finnas mer pengar att handla för, dvs antalet pengar måste öka.

För att få rätsida på dagens situation måste vi glömma alla knasiga teorier som jämställer statens finanser med företags- och hushållsfinanser. Det finns massvis med mänskliga behov att möta, t ex fler vuxna i skolan, förebyggande arbete med unga på väg i diket, få människor i utanförskap till innanförskap, service till äldre, bra boende till alla, rusta upp offentliga egendomar. Allt detta kan staten betala för, utan att använda skattesedeln eller lån för att finansiera det. Kostnaden för att skapa dessa pengar är noll kronor för staten. Det är bara att trycka på några knappar på datorn och så finns de. Det är den stora skillnaden mellan staten och hushållen, staten kan alltid skapa pengar för att betala sina räkningar.

Nästa spöke som behöver spricka är inflation. Det finns inga belägg för att det blir inflation innan det är brist på resurser och så länge det finns många arbetslösa är det inte brist på resurser. Full sysselsättning är då möjligt och kopplas det till meningsfulla jobb finns det ingen anledning till att inte göra det, förutom egoistiskt ideologiska skäl ifrån de som tjänar på att ha det som idag.

  • Comments(0)//blogg.sharejustice.se/#post29