Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Meningsfull försörjning

AktuelltPosted by Sharejustice Fri, December 07, 2012 10:54:10

Hur ska människors försörjning säkerställas? Ska det ske genom sysselsättning, genom att bidra till ett bra liv för andra människor och sig själva? Är vägen dit då privata företag? Privata företag är vinstdrivande, inte jobbskapare, det innebär att de inte har sysselsättning som något prioriterat. De agerar för vinst, anställning sker ifall det är lönsamt likaså gör man sig av med anställda ifall det är lönsamt. Lönsamhet har med kostnad och försäljning att göra. Allt är inte lönsamt för dem.

Den enda som kan garantera full sysselsättning är staten och det bör vara statens uppgift. Idag tar inte staten den uppgiften, istället används arbetslöshet för att kontrollera inflationen. Man styr på en viss arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet- NAIRU- , som ska finnas. Därmed har arbetslösa blivit ett verktyg som används för att gynna pengar, inte något som ska tas bort. Hur kan då försörjning kopplas till arbete? Är inte det grymt att medvetet ställa många människor i både skam och fattigdom, vilket brist på försörjning innebär?

Trenden med arbetslöshet är tydlig, den ökar. Ju bättre automatiseringen blir desto mer blir gjort och färre anställda behövs. Detta kallas produktivitet och inom engelskan har det fått termen ”jobless growth”.

Skulle kvantitetstänkandet inom verksamheter övergå till kvalitet skulle sysselsättningen gå ner ännu mer. Om saker höll dubbelt så länge, med hälften av underhållsbehovet och vi nöjde oss med att bara ha det som vi behöver på riktigt skulle antalet som tillverkas sjunka drastiskt. Som läget är med planeten skulle det behövas idag. Allt det innebär att vi måste bygga upp ett helt nytt system, som ska stötta det som är viktigt i livet och hålla bort det som förstör.

Alla arbeten ska vara meningsfulla, tillföra nytta till samhället, alla människors liv. I arbetet ska det ingå utveckling som människa och tekniskt utbildning inom olika områden, alltid. Att ha en meningsfull försörjning är jätteviktigt för varje människa, om inte viktigast. Det är en grundläggande mänskligt behov som bygger självkänsla, bra sociala relationer och ger frid inom människor.

Nyliberala system, teorier, ekonomi och politik har inte det i första rummet. Hur kan man annars förespråka åtgärder som skickar människor in i arbetslöshet? Om det hade varit lönsamt för privata företag att ordna arbetslösheten så skulle det redan varit gjort, man har haft många år på sig. I det inkluderas marknaden, kapitalet och banker. Hade det handlat om den enskildes egna val, enbart, skulle siffrorna vara mycket lägre. Det är Grekland, Spanien, USA och allt mer Sverige bevis på, då man inte har mycket att leva på utan arbete.

Skulle dagens politiker, vilka är nyliberaler, ha det som prioritet skulle det vara löst sedan länge. Annars är alternativet att de är inkompetenta, oavsett vilket, visar det tydligt att dagens formler, politik och teorier är fel. Ska det bli ändring behöver den börja hos var och en av oss. Sluta tro på ord som bevisligen ser annorlunda ut i handling och effekt. Börja säga nej till irrläror och JA till det som finns inom oss, nej till maktkoncentration och JA till riktig demokrati. Det är dags för rättvisa på alla plan och den bor inom dig. Medmänsklighet föds och kommer till världen genom dig.

Mer om detta finns på www.sharejustice.se

  • Comments(0)//blogg.sharejustice.se/#post21