Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Om löner och arbetsmarknad

AktuelltPosted by Sharejustice Fri, November 30, 2012 09:28:27

Visste du att med stor invandring ökar trycket på arbetsmarknaden, då den ska ordna försörjning till alla som kommer hit? Visste du att den ekvationen är väldigt svår att få ihop, oavsett hur hårt de som kommer hit försöker?

- Människorna som kommer är sällan rika, därmed tar de inte med sig köpkraft.

- Köpkraften, förmåga att konsumera, måste öka för att efterfrågan på saker ska öka.

- När sedan efterfrågan på saker överstiger dagens produktionskapacitet ökas produktionskapaciteten, bl a genom nyanställningar.

- Nyanställningar är vad som behövs för att fler människor ska få arbete.

Hur kan man göra då? Ett alternativ är att förmågan till att sälja utomlands ökar med invandringen, så att man via nyanställningar gör ökningar i produktionskapaciteten.

- Idag är säljförmågan kopplad till priset, vilket är anledning till att mycket av produktionen läggs i ”billiga” länder.

- Ska anställningarna ske i Sverige måste lönerna vara konkurrenskraftiga, dvs sänkas, för att det ska vara lönsamt.

- Hög arbetslöshet gör det enklare att argumentera för lägre löner. Med arbeten som inte kräver långa sofistikerade utbildningar är det ännu enklare att propagera för sänkta löner.

- Görs det kraftiga lyft i produktiviteten minskas behovet av nyanställningar.

Annat alternativ är att expandera en inhemsk tjänstesektor som kan göras lönsam bara man håller sig inom människors betalningsförmåga. Det kan man göra ifrån två håll.

1. Få ned priset genom skattesubventioner och sänkta minimilöner. Politiska argumentet kan vara insteg, komma in, på arbetsmarknaden. Argumentet till köparna kan vara att spara tid, så livspusslet går ihop.

2. Öka betalningsförmågan hos kundgruppen. För att det ska bli en större kaka att dela på måste antalet pengar i samhället öka, eller så måste pengarna omsättas snabbare. Ska pengarna bli fler måste de privata eller statens skulder öka. Görs inget av det återstår skattesänkningar för att stimulera den privata sektorns ekonomi och samtidigt skära ned på de offentliga tjänsterna. Den metoden kallas för ”trickle down” då man påstår att rika som blir rikare spenderar mer och det är bra för alla. I det läget är det bra om det man köper blir billigare, man får mer för pengarna. Nyliberaler brukar gilla dessa teorier och det leder till att klyftorna ökar.

Sänkta löner gör bemedlade rikare och ökar lönsamheten för företag. Arbetslöshet fungerar utmärkt som prispress på löner. Genom en större invandring än vad arbetsmarknaden klarar av ökar arbetslösheten. En ökad arbetslöshet bäddar även för privatiseringar, utförsäljning, av allmänna egendomar. Tesen är att det frigör kapital och värden som staten behöver till sin ”kärnverksamhet”. Man kan fråga sig hur det vara lönsamt att sälja något lönsamt till vinstdrivna företag för ett pris som de accepterar? Sedan, varför måste staten sälja ut egendomar för att få pengar när kostnaden för att skapa pengarna är noll kronor? Varför förs det inte en allmän ärlig demokratisk dialog om detta? Är allt detta bara tillfälligheter?

Kan det inte vara dags att säga adjö till det gamla? Kan det inte vara dags för en ny start, ett nytt gemensamt liv, en ny riktning? Skapa en värld där alla kan ha frid inom sig och fred mellan varandra, där var och en är fri från rädslor, fri att skapa ifrån djupet av sitt hjärta, fri att vara sig själv, i enkel ärlighet?

Ärligt, längtar inte du också efter det?

  • Comments(0)//blogg.sharejustice.se/#post18