Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Är det en tillfällighet?

AktuelltPosted by Sharejustice Thu, November 29, 2012 11:48:39

Banker är privata företag och ser som sin uppgift att maximera sin egen vinst. För att öka vinsten behöver man låna ut mer. Hur gör man det? Genom att få fler att låna samt att öka varje låntagares skuldbörda.

Samtidigt har den nyliberala ekonomiska teorin växt i styrka. Den propagerar bl a för att ägandet av egna bostaden är bäst. Finns ingen empiri för det, i Tyskland fungerar det utmärkt fast många hyr. Argumentet för att sälja in idén till hyrestagare är enkel. Bättre att betala hyra till dig själv (banken) än till hyresvärden, sedan vet ju alla att bostäder alltid ökar i värde. När hyresrätter omvandlas till bostadsrätter blir fler människor låntagare. Därmed är utökandet av låntagare avklarat.

Nästa steg. Öka lånen per låntagare. För att göra det krävs det mer i disponibel inkomst. Att höja bruttolönerna blir svårt. Bort med förmögenhetsskatt, frigör en del. Sedan bort med fastighetsskatt, frigör mycket. Med dessa justeringar är det möjligt att låna mer och det innebär att priset på boendet går upp. De som köper nytt tar större lån, de som har sett sin förmögenhet öka tar ut lån för annat. Lånevolymen har ökat. Ser man samtidigt till att amortering inte behövs kan allt utrymme användas till räntor och med förväntningar om värdestegring på boendet hämtar man hem lite mer i villighet att betala mer.

Kombinera det här med jobbskatteavdrag så blir det ännu bättre. Att det ska löna sig att arbeta är okontroversiellt politiskt. Men hur har det blivit? Blev det fler meningsfulla arbetstillfällen? Inom byggsektorn ”boomade” det rejält. Sideffekten av att boendet blir allt dyrare, inom allt annat kallas det inflation, det blir svårare för de som inte äger sitt boende att skaffa sig ett boende. Rent logiskt minskar då flödet av nya människor in till köp av boende.

Kan detta vara en slump? I siffror innebär det att under senaste 11 åren ökade hushållens skulder med ca 2.000 miljarder. Stor del av detta är nya pengar som skapats av bankerna och konsekvensen av det är mer pengar inom ekonomin. Mer pengar inom ekonomin leder till att det köps för mer. När det köps för mer växer ekonomin, på det sätt som vi räknar, transaktioner räknat i pengar. För de som leder denna politik ser det bra ut. Många blev rikare, på papperet, och ekonomin växte. Kan det vara en slump?

Annat att fundera på; varför är det bättre att betala räntor till bankers vinster än skatt som går till skola, vård, äldreomsorg och annat? Hur länge kan det hålla och vad är nästa steg när räntorna är rekordlåga (som in sin tur hjälpt till med att skicka upp bopriserna)?


  • Comments(0)//blogg.sharejustice.se/#post17