Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Vem ska säga ifrån?

AktuelltPosted by Sharejustice Thu, November 29, 2012 10:22:25

Det talas i stort sett enbart om "Människans lika rättigheter", men alltför ofta glöms "Människans lika skyldigheter" bort i detta. På de flesta områden blir det en snedvriden balans som i sin tur orsakar negativa influenser. Om vi kort tittar på hur det kan se ut:

- Rika skor sig på alla för att skapa mer rikedom till sig själva (gäller alla bank och affärssystem globalt idag). Var är tanken om lika skyldigheter här?

- Sociala insatser i stort baseras på i tanken att göra människor aktiva - men rent praktiskt blir det en passiv insats (enklast så....)

- Könsmässigt varierar detta med balans hit och dit och diskussioner sker oftast om rättigheter på ett ytligt plan (löner, föräldraledigheter etc.)

Beroende på område skiftar synen på rättighet och skyldighet - men på ingen eller endast få områden arbetar man för en total balans i detta. I all enkelhet borde en likriktning finnas uppbyggd på 4 komponenter:

- Alla ska ha lika rättigheter på alla områden

- Alla ska ha samma skyldigheter på alla områden

- Alla ska ha samma tillgång till möjligheter på alla områden

- Alla ska få samma konskevens vid regelbrott på alla områden

Idag behandlas människor olika oavsett om exakt samma beteende ageras ut - i vissa fall skyddas människor vid brott beroende på ställning (politiker, höga chefer, polis), eller straffas extra hårt beroende på vem denne är eller vem som utsatts (mindre bemedlad människa utan stöd i makt eller bra kontakter som skyddar).

Om vi riktar in oss på hur det överhuvudtaget är möjligt att några få bokstavligt talat kan bada i pengar - medan en stor majoritet svälter - är totalt obegripligt för en empatisk och vaken människa att förstå! Om och om igen uppdagas dessa "makthavare" med att begå brott och bedrägerier enbart för att sko åt sig mer....

DE kommer aldrig att krypa till korset och erkänna sin makthunger! Det finns enbart 2 vägar för att bryta detta galna maktspel:

- Att alla människor samlas och säger ifrån och kräver rättvisa för alla!

- Att Livet drabbar dem och de förlorar sitt för att förstå hur det är "på andra sidan"

Om någon rättvisa fanns skulle våra politiker arbeta för att sanera svälten och kanske skulle en LVR införas (Lagen om Vård av Rika) då de makthungriga aldrig kan nå egen insikt. Kanske skulle de tvångsplaceras i kåkstäder i Afrika under några månader för att vakna?

Oavsett vad som behövs, är det i grunden det faktum att alltför många är tysta och accepterar denna orättvisa som råder. Varje människa är en viktig kugge i att säga ifrån till det som är verklig orättvisa.

Det finns långt mer än tillräckligt med tillgångar för att alla på denna planet skulle vara mätta varje dag. Det handlar inte om brist på tillgångar eller logistik. Kan bomber och vapen fraktas och fällas över nationer, så kan mat göra likaså.

Vad är DU villig att göra lite mer för att skapa rättvisa? Makten ligger i varje människas hand och vi har inte räd att hålla tyst och tro att det "löser sig".

  • Comments(0)//blogg.sharejustice.se/#post16