Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Om statens budget

AktuelltPosted by Sharejustice Wed, November 28, 2012 08:20:09

Först, det är skillnad på hur den privata ekonomin och hur den sammanlagda, ekonomin fungerar. Den sammanlagda är på statlig nivå och brukar kallas makroekonomi. En självständig stat med egen valuta kan alltig ge ut mer av sin valuta, det kan inte privatpersoner. Privatpersoner måste hålla sig inom sina inkomster.

När statens budget går med minus innebär det att staten spenderar mer än den drar in. Exempelvis, spenderar 110 och tar in 100 i skatter, då går staten minus med 10. Var hamnar då dessa pengar, 10? Det hamnar i den privata sektorn. Det innebär att statens underskott är lika med privata sektorns överskott. När staten går med överskott drar den in pengar ifrån den privata sektorn så att det privata går med minus. I dagens politiska retorik betyder det att det är dåligt att låta den privata sektorn gå med överskott och bra när det privata går med underskott.

Inom gällande ekonomi ska staten styra på både inflation och sysselsättning. Finns det arbetslöshet och inflationen inte är ett problem är det ett tecken på att statens underskott är för litet. Om statens minus är så stor att efterfrågan blir större än vad utbudet av varor och tjänster är kan det leda till inflation. När det finns arbetslöshet finns det ledig kapacitet och då blir det inte inflation orsakat av underskottet.

Varför ageras det då inte för att bli av med arbetslösheten? Den frågan får ställas till politikerna. Men utifrån sett liknar det linjen med att nedskärningar och sänkta minimilöner är bra, neoklassisk teori. Så att skatt på kapital måste minskas, att regler för kapitalmarknader och företag ska bort, för att stimulera ekonomin. Givetvis gynnar det kapitalägare och minskar demokratins betydelse. En egendomlig politik att låta pengarna styra då vi vet att statens kostnad för att skapa pengar är noll kronor. Vore det inte bättre att sänka skatterna på vanliga inkomster, så de som har minst får mer över, t ex genom höjt grundavdrag, om skatter ska sänkas? Ett är säkert, skapa mänskligt lidande och ökade klyftor är inte bra för någon som gillar fred och rättvisa.

Som vanligt, vilka värderingar och beteenden ska gälla? Mer om det på www.sharejustice.se

  • Comments(0)//blogg.sharejustice.se/#post15