Aktuell Share Justice

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Sann Jämlikhet

AktuelltPosted by Sharejustice Thu, November 22, 2012 09:44:27

Jämlikhet mellan man och kvinna har debatterats i alla tider. När kvinnan fick sin rösträtt 1921 blev det ett genombrott i vårt land. Sedan har det sakta strömmat på med bl a:

- Den första kvinnliga prästen

- Kvinnliga poliser

- Kvinnor i Vasaloppet

- Kvinnliga chefer

- Kvinnliga partiledare

- etc etc

När Sverige sakta men säkert arbetat för jämställdhet och diskussioner förts om manligt och kvinnligt inom områden som löner, barnledighet, rättigheter & skyldigheter, borde man tycka att verklig jämställdhet skulle råda nådens år 2012.

Så är nu inte fallet.

Fortfarande kan kvinnor få bära skulden i domstolar, där det än kan påpekas att "de får skylla sig själv" pga lätt klädsel eller att de var så berusade etc, när övergrepp skedde. Vi alla vet att sådana argument är galna och det lyfts upp i media när det sker.

Det finns dock en märklig anpassning och ologik vad gäller kampen för jämställdhet:

- När kulturellt eller religiöst våld drabbar kvinnor kan t.o.m de feministiska grupperna hålla tyst, beroende på VILKEN kultur eller religion som ligger bakom.

Just när access ges till våld eller förtryck pga en rädsla att bli kritiserad som trångsynt eller fientlig, slår dumheten i taket. Som vi ständigt påpekar, kan aldrig en balans nås OM inte arbetet sker på alla områden med en tydlig definition av vad goda resp onda handlingar innebär.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/talibanerna-utlyser-en-fatwa-over-15-ariga-malala

När förtryck ses utanför landets gränser tillåter sig bl a media att peka på detta, men när samma företeelser sker innanför landet, kallas kritiken för "främlingsfientlig" och samma media pekar då ut kritiker med ovan stämpel.

Hur kan ondska ses olika beroende på avsändare? Hur kan ondska skyddas eller blundas för beroende på avsändare? Det vi trycker ned på ett ställe söker sig vägar upp på andra ställen - precis i det vi ser nu, där missnöjet växer och människors ilska växer, istället för kärleken mellan människor.

Åter; vi behöver öppna ögonen och se de raka och enkla vägarna till jämställdhet och samspel. Vi behöver arbeta med värdegrunder och spelregler från grunden. Det ligger i varje människas ansvar att arbeta för det goda och då säga ifrån det onda.

Hur ska annars det trygga, vackra, demokratiska samhället kunna växa fram - på riktigt?

  • Comments(0)//blogg.sharejustice.se/#post12